forårsprogrammet 2024
3. januar 2024 MØDET AFLYST PGA. VEJRET. Otto Kjærgaard. Den samling, jeg ikke fik lavet. Klubauktion. 10. januar.
10. januar Ulrik Herman: Derfor samler jeg USA. Medlemsauktion.
17. januar Svend Bek: England: Victoria serien. Klubauktion.
24. januar Frit emne. Medlemsauktion.
31. januar Henning Rasmussen viser sin Bayern samling / stil spørgsmål. Klubauktion.
7. februar Sverre Reedtz Schultz: England. Medlemsauktion.
14. februar Carsten Bjerg: Odense posthistorie og landpostruter. Klubauktion.
21. februar Frit emne. Medlemsauktion.
28. februar Generalforsamling.
6. marts Ole Bech: 1 øre, en samling, hvor 1-øren er nødvendig. Klubauktion.
13. marts Torben Malm: Tre tryksager fra Hasselager. Medlemsauktion.
20. marts Frit emne. Klubauktion.
27. marts Lars Dreyer: Erotiske postkort. Medlemsauktion.
3. april Jens Mortensen: Fyenske brevsamlingssteder. Klubauktion.
10. april Philip Rasmussen: Breve til udlandet 1864-1871. Medlemsauktion.
17. april Frit Emne. Klubauktion.
24. april Klaus Johansen: Posthornsstempler. Medlemsauktion.
1. maj Leif Ørndorf: Krobreve. Klubauktion.
8. maj Sommerfrokost.

Kontingentet for 2023 er 200 kr. for alle former for medlemskab, dog 250 kr. for familiemedlemskab.

Der kan betales kontant til klubbens kasserer Henning Bonde på klubmøder eller til klubbens konto i Middelfart Sparekasse: Reg. Nr. 1688 konto: 3227257155. Husk at angive navn og medlemsnr. ved indbetaling via netbank. Kontingentet skal betales inden udgangen af januar.

m.v.h.

Henning Bonde, kasserer

Klubblad
Læs "Hængslet"

klik her
Klubben udgiver bladet Hængslet, det udkommer op til 4 gange om året eller efter behov. Dette blad kan benyttes hovedsageligt til klubinformation til medlemmerne. I Hængslet bringes auktionsliste til storauktionerne med illustrationer af en del af materialet og medlemmerne kan annoncere efter materiale i bladet og kan få optaget artikler og læserbreve.
SKABELONER TIL BRUG FOR MEDLEMSAUKTION OG -SALG
- Auktionsseddel. Århus Frimærke Klub
- Indleveringsliste til auktion
- Katalognr- og prisseddel
Hver uge i perioden, første uge i september til sidste uge i april, undtaget op til og mellem jul og nytår, holdes møder i klubbens lokaler. Møderne begynder kl. 19.30 - lokalerne er åbne fra kl. 18.45. Auktioner er fremlagt fra kl. 19.00 og samles ind kl. 19.30.
Der foregår mange spændende aktiviteter. En gang om måneden er der foredrag om filatelistiske emner for såvel begyndere som de mere erfarne. Foredragene er af 40 – 80 minutters varighed. Alle øvrige aftener holdes auktion.
Århus Frimærke Klub er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund, der igen er tilsluttet Fédération Internationale de Philatélie.
Bestyrelsen

Formand og auktionarius:

Kaj Erik Ullerup, tlf. +45 30527548

E-mail: oldcovers64@gmail.com

Næstformand og kasserer: Henning Bonde, tlf. +45 2345 6720
Sekretær: Poul Andersen, tlf. +45 8627 4022
Bestyrelsesmedlen og auktionsleder: Torben Madsen
Bestyrelsesmedlem: Sverre Reedtz Schultz  +45 6178 8620

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redaktør af "Hængslet": Andreas Striib tlf. +45 20542043,
E-mail: 
andreas.striib@gmail.com
Webredaktør: Kirsten Gress, E-mail: contactarslonga@gmail.com
Forbundsblad
Århus Frimærke Klub er tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund, som udgiver bladet DFT, der tilsendes alle klubbens medlemmer. Bladet indeholder meget aktuelt stof og mange gode filatelistiske artikler. 
DFT
 udkommer 6 gange om året.
Auktion
Salget finder sted i Vestervang 16-18 kl. 19.30.
Eftersyn finder sted onsdagen ugen før auktionen finder sted - normalt fra kl. 19.30 i klublokalet samt på selve auktionsdagen fra kl. 19.00-19.30.
Salgsmaterialet er gennemgået og er efter klubbens bedste skøn fri for skjulte fejl og mangler.
Forefindes alligevel fejl, som ikke er angivet på salgsomslaget eller i salgslisten, sker reklamation til auktionslederen inden 14 dage efter salget.
Køber betaler kun hammerslagsprisen, idet der ikke betales salær. Ved forsendelse tillægges porto.
 Overbud
5 -100 overbud 5 kr. 
100 - 300 overbud 10 kr.
300 -1000 overbud 25 kr.
500 -1000 overbud 50 kr.
> 1000 overbud 100 kr.
Skriftlige bud sendes pr. E-mail til Kaj Ullerup oldcovers64@gmail.com - Tlf. 30 52 75 48
Skriftlige bud skal være klubben i hænde senest dagen før.
Bud via mail senere end kl. 24.00 dagen før kan ikke påregne at blive accepteret.
Ved flere skriftlige bud på samme objekt, vil det højeste bud være gældende, dog således, at salget starter ved nærmeste overbud over næsthøjeste skriftlige bud.
Ved to ens skriftlige bud er først indkomne gældende. Et skriftligt bud er altid indgivet før et bud i salen. Ved skriftligt bud betales kun næste overbud over næsthøjeste bud iht. ovenstående.
Alle medlemmer af Danmarks Filatelist Forbund kan byde.

Links

Å R H U S   F R I M Æ R K E   K L U B
lokalcenter Vestervang 16-18, 8000 Aarhus C.
tlf. +45 30527548
E-mail: oldcovers64@gmail.com