Drop Down Menu
 
 
Århus Frimærke Klub 
v/Hans Jørgen Høy 
Tlf. 2071 2366

Mail:
hjhoy@post4.tele.dk
Tlf. direkte til Klubben 
2071 2366 
kun mødeaftener mellem 
kl. 19-22
Møder hver uge kl. 19.30 
- se Kalender

Århus Frimærke Klub er tilsluttet Danmarks
Filatelist Forbund, der igen er tilsluttet
Fédération Internationale de Philatélie

 
     
 
  Auktion
 

Salget finder sted i Vestervang 16-18 kl. 19.30.

Eftersyn onsdag den ? kl. 19.30 i klublokaler samt på dagen fra kl. 19.00-19.30. Salgsmaterialet er gennemgået, og er efter klubbens bedste skøn fri for skjulte fejl og mangler. Forefindes alligevel fejl, som ikke er angivet på salgsomslaget eller i salgslisten, sker reklamation til auktionslederen inden 14 dage efter salget.

Køber betaler kun hammerslagsprisen, idet der ikke betales salær. Ved forsendelse tillægges porto.

 
 Overbud
5 -100 overbud 5 kr. 
100 - 300 overbud 10 kr.
300 -1000 overbud 25 kr.
500 -1000 overbud 50 kr.
> 1000 overbud 100 kr.

 


Skriftlige bud:
Skal sendes til auktionsleder: Hans Jørgen Høy, Bøgeskovvej 16, 8355 Solbjerg
Telefon 20 71 23 66 eller pr e-mail til klubbens adresse:
hjhoy@post4.tele.dk.
Bud via mail senere end ? kl. 24.00 kan ikke påregne at blive accepteret.

Skriftlige bud skal være klubben i hænde senest dagen før. Ved flere skriftlige bud på samme objekt, vil det højeste bud være gældende, dog således, at salget starter ved nærmeste overbud over næsthøjeste skriftlige bud.

Ved to ens skriftlige bud er først indkomne gældende. Et skriftligt bud er altid indgivet før et bud i salen. Ved skriftligt bud betales kun næste overbud over næsthøjeste bud iht. ovenstående.
Alle medlemmer af Danmarks Filatelist Forbund kan byde.

 Forklaring til salgslisten:
Kolonne 1: Auktionsnummer
  2: AFA-nr. ** betyder postfrisk, * betyder ubrugt. o betyder stemplet og Br./Bs= brev/brevstykke
  3: Beskrivelse
  4:Katalogværdi (AfA) eller evt. andet katalog
  5:Opråbspris = laveste salgspris
 
 
     
     
    Top