Drop Down Menu
 

 

 

Auktion  

 
Salget finder sted i Vestervang 16-18 kl. 19.30.
Eftersyn finder sted onsdagen ugen før auktionen finder sted - normalt fra kl. 19.30 i klublokalet samt på selve auktionsdagen fra kl. 19.00-19.30.
Salgsmaterialet er gennemgået og er efter klubbens bedste skøn fri for skjulte fejl og mangler.
Forefindes alligevel fejl, som ikke er angivet på salgsomslaget eller i salgslisten, sker reklamation til auktionslederen inden 14 dage efter salget. Dato for en kommende storauktion vil fremgå af kalenderen.
Køber betaler kun hammerslagsprisen, idet der ikke betales salær. Ved forsendelse tillægges porto.
 Overbud
5 -100 overbud 5 kr. 
100 - 300 overbud 10 kr.
300 -1000 overbud 25 kr.
500 -1000 overbud 50 kr.
> 1000 overbud 100 kr.
Skriftlige bud sendes pr. E-mail til Kaj Ullerup oldcovers64@gmail.com - Tlf. 30 52 75 48
Skriftlige bud skal være klubben i hænde senest dagen før.
Bud via mail senere end kl. 24.00 dagen før kan ikke påregne at blive accepteret.
Ved flere skriftlige bud på samme objekt, vil det højeste bud være gældende, dog således, at salget starter ved nærmeste overbud over næsthøjeste skriftlige bud.
Ved to ens skriftlige bud er først indkomne gældende. Et skriftligt bud er altid indgivet før et bud i salen. Ved skriftligt bud betales kun næste overbud over næsthøjeste bud iht. ovenstående.
Alle medlemmer af Danmarks Filatelist Forbund kan byde.
 
 
 Forklaring til salgslisten:
Kolonne 1: Auktionsnummer
  2: AFA-nr. ** betyder postfrisk, * betyder ubrugt. o betyder stemplet og Br./Bs= brev/brevstykke
  3: Beskrivelse
  4: Katalogværdi (AfA) eller evt. andet katalog
  5: Opråbspris = laveste salgspris
 
LOT NR. LAND AFA-NR BESKRIVELSE VÆRDI OPRÅBS PRIS
1          
2          
 
Drop Down Menu